Informació sobre la CONVOCATÒRIA de proves d'accés a cicles formatius 2016

Inscripció en les proves

Fins a l'1 de juny de 2016

Horari d'atenció per a resoldre dubtes sobre els continguts

Horari d'atenció proves d'acces

 

Realització de les proves

Grau mitjà: 20 de juny de 2016

Grau superior: 21 de juny de 2016

 

Com són els examens?

Orientacions proves Grau Mitjà

Orientacions proves Grau Superior

Models d'examen d'anys anteriors

 

Publicació del llistat provissional d'admesos a la prova

Grau Mitjà i Superior: dimecres 8 de juny de 2016

Llistats provissionals d'admesos i exclosos .pdf

Reclamacions

Grau Mitjà i Superior: 8 i 9 de juny de 2016

 

Publicació del llistat definitiu d'admesos a la prova

Dimecres 15 de juny de 2016

Llistats definitius d'admesos pdf

Publicació llistes provisionals de qualificacions 

Grau Mitjà i Superior 29 de juny de 2016

Qualificacions provissionals Proves Accés Grau Mitjà.pdf

Qualificacions provissionals Proves Accés Grau Superior.pdf

Reclamacions 

Grau Mitjà i Superior:  30 de juny i 1 de juliol de 2016

 

Termini d'entrega de documentació justificativa per a exencions

Grau mitjà i superior: 25 de maig a 6 de juliol de 2016

 

Publicació de llistes definitives de qualificacions i entrega de certificats

Grau mitjà i superior: 8 de juliol

 

 Coordinador de les proves:  Juan Vicente Saborit 

NORMATIVES

Resolució proves d'acces 2015.pdf

Ordre proves d'acces 2016.pdf