Més de cinquanta alumnes del primer curs de batxillerat de l’IES Henri Matisse de Paterna van participar, el 26 de febrer, en una nova ruta històricoliterària per la València foral (1238-1707). L’activitat, organitzada pels Departaments de Valencià i Geografia i Història, va combinar el recorregut per carrers i monuments del centre històric de la capital amb la lectura de textos d’autors clàssics: Jaume I, Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Joan Roís de Corella i Isabel de Villena.

 

 

Història, monuments, obres i autors

1. El segle XV valencià i Alfons el Magnànim. Capella Reial, convent de Predicadors.

2. El 28 de setembre de 1238 (commemoració de l’entrada de Jaume I a València: 9 d’Octubre) i la torre d'Alī-Bufāt (plaça Teodor Llorente). Lectura de la Crònica o Llibre dels fetsde  Jaume I.

2. Topografia àrab,carrer d'Entença. Lectura de Lo Cristià, de Francesc Eiximenis.

3. València romànica (I). Carrer del Salvador (torre del Salvador); esglésies de Reconquesta. Lectura de Lo Cristià, de Francesc Eiximenis.

4. Pont de la Trinitat. Lectura del Llibre de les Dones, de Jaume Roigi Vita Christi, de Sor Isabel de Villena.

5. Topografia cristiana. Carrer de Trinitaris. Lectura deTragèdia de Caldesa, de Joan Roís de Corella

6. Les necessitats d'abastament en la València foral. L’Almodí.

7. València romànica (II). Plaça de l'Almoina. Lectura de Veles e vents, Ausiàs March.

8. Carrer de Lluís Vives i plaça de Margarita Valldaura. Lectura de Joan Lluís Vives.

9. Claustre Real Col·legi Seminari de Corpus Christi.

10. Universitat, edifici de la Nau. Claustre.

11. Carrer del Mar. Casa natalícia de sant Vicent Ferrer.

12. Carrer Altar de Sant Vicent. Lectura de Sermons, de Vicent Ferrer.

13. Plaça de Manises. Lectura de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.

{gallery}foral{/gallery}