Hem començat el procés de migració de tots els ordinadors del centre educatiu al sistema operatiu "Lliurex". Tot el software emprat en esta plataforma és gratuit i de lliure accés per a qualsevol usuari.

LliureX és un sistema operatiu, de la mateixa manera que Microsoft Windows, Apple Mac OSX o Google Android també són sistemes operatius. Un sistema operatiu és el conjunt de programes que gestiona els recursos físics de l'ordinador i proveïx de servicis bàsics els programes d'aplicació. Junt amb el sistema operatiu, són necessaris altres programes per a poder realitzar tasques útils amb l'ordinador: els programes d'aplicació. Els més coneguts són els programes ofimàtics, els navegadors web i els reproductors multimèdia que, per descomptat, tenen alternatives lliures en LliureX.

LliureX és programari lliure

A diferència de Microsoft Windows o Apple Mac OSX, LliureX és programari lliure. El paradigma del programari lliure fomenta la col·laboració, la compartició de coneixements (bé comú) i l'autonomia dels seus usuaris. Gràcies al fet que LliureX és programari lliure, ens proporciona una sèrie d'avantatges. Alguns d'estos són: baix cost d'adquisició (en el nostre cas, nul), innovació tecnològica (incorpora les últimes novetats), independència del proveïdor (som nosaltres mateixos), escrutini públic (qualsevol pot veure el codi font), adaptació del programari (s'adapta a les necessitats demanades) i localització lingüística (per a tindre el sistema en valencià i castellà, entre altres).

  Més informació