L'IES Henri Matisse enceta al curs 2014-15 una nova etapa amb la posada en marxa de la Formació Professional Dual. 

L'alumnat que es matricule al segon curs dels següents cicles formatius pot sol·licitar en la matrícula la seua participació en FP Dual

– CFGS DESENRTOLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

– CFGS REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

– CFGS SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

 

Més informació