La Conselleria d'Educació consolida l'oferta d'estudis de formació professional a l'IES Henri Matisse de Paterna amb la posada en marxa del Grau Mitjà de Vídeo Disckjockey i So en el curs 2015-16.
 
Aquest títol està dirigit a la formació de tècnics auxiliars per a concerts musicals, espectacles escènics, televisió i cinema, discoteques o qualsevol companyia o institució que utilitze habitualment recursos audiovisuals i necessite professionals per a la instal·lació i maneig d'equips d'imatge i so.
 
 
El període de sol·licitud de plaça per a aquest nou cicle formatiu comença el 21 de maig i conclou l'1 de juny. Els aspirants han d'estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o, si no, haver superat la prova d'accés a cicles formatius si són majors de 17 anys.
 
Entre els mòduls que es cursen en aquest nou cicle formatiu destaquen els destinats a la Instal·lació i muntatge d'equips, la Presa i edició digital d'imatge, o l'Animació musical i visual en viu. Cal destacar que aquest nou cicle s'impartirà en la modalitat Dual, de manera que els alumnes podran tenir un contacte real amb les empreses del sector incrementant així la vinculació del procés d'aprenentatge a la realitat professional.
 
En acabar els estudis, la titulació obtinguda de tècnic en Vídeo Disckjockey i So permet l'accés a estudis de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior de la Família d'Imatge i So que també s'imparteixen a l'IES Henri Matisse com Realització de Projectes d'audiovisuals i espectacles o So per a audiovisuals i espectacles. A més, els titulats també poden incorporar-se directament al mercat laboral amb una qualificació tècnica.

Més informació