L'Associació de mares i pares d'alumnes de l'IES Henri Matisse celebra el pròxim Divendres 23 d'octubre a les 18.30h. en primera convocatòria i a les 19.00h en segona convocatòria, a la seua Assemblea anual amb el següent Ordre del dia:

1. Càrrecs a cobrir en la Junta Directiva

2. Precs i preguntes

 

Més informació: ampaieshenrimatisse@gmail.com