La Conselleria d'Educació ha convocat les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior. A continuació pots consultar tota la informació sobre la convocatòria.

 

  • Dades INSCRIPCIÓ: del 15 de febrer al 26 de febrer, els dos inclosos.
  • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 10 de març.
  • Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: del 10 de març al 5 d'abril.
  • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 8 d'abril .
  • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 8 de març al 7 d'abril.
  • Comunicació del Servei d'Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores dessignades i el nombre d'alumnes que hauran d'examinar: Fins al 18 d'abril.
  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 21 d'abril.
  • Realització proves: del 4 al 10 de maig.

SOL·LICITUD de matricula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional de l'any 2016.

Més informació