El nostre centre col·labora amb el "Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar".

Entre el 1 i el 10 de febrer de 2016, alumnes d'ESO i primer de batxillerat asistiràn al nostre centre a les xarrades impartides per funcionaris del cos de Policia Nacional.

Es tracta d'un programa que te com a objectius respondre de manera coordinada i eficaz a les questions relacionades amb la seguretat dels menors i jovens en els centres escolars, millorar el coneiximent del recursos policials disponibles per a la prevenció de la delinquència i la proteccio a les víctimes i contribuir a formar als alumnes en el respecte als drets i llibertats fonamentals.

Les xerrades tracten temes tan importants com son:

  • Assejament escolar.
  • Drogues i alcohol
  • Bandes violentes, racisme i intolerància.
  • Violencia sobre la dona.
  • Internet i sarxes socials

Mes informació