Instruccions Batxillerat

Com puc sol·licitar plaça per a Batxillerat?

Fent una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial, que podran omplir:

 


– Per l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació (ja està actiu)

– A mà,  demanant la documentació a la Consergeria de l'Institut o descarregantla açi

Nota: Amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir la sol·licitud, s'entregará en el centre educatiu triat en primera opció.

Ajuda al sol·licitant: El centre disposa d'un servici d'ajuda al sol·licitant

Quan puc sol·licitar plaça?

CONVOCATÒRIA ÚNICA: entre el 23 de maig i el 2 de juny de 2016

Important: Com a novetat, enguany no hi haurà convocatòria extraordinaria. Tots els sol·licitants haràn de formalitzar el tràmit en esta única convocatòria.

Quates vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l'alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Quan es coneguen, es faràn públiques en el següent enllaç:

Vacants Batxillerat 2016.pdf

 Quan sabré si he sigut admés/a?

Publicació de llistes provissionals: 11 de juliol de 2016

LLISTES PROVISSIONALS ADMESOS 1r BATXILLERAT CIÈNCIES

LLISTES PROVISSIONALS ADMESOS 1r BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLISTES PROVISSIONALS ADMESOS 2N BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLISTES PROVISSIONALS NO ADMESOS 1r BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLISTES PROVISSIONALS NO ADMESOS 1r BATXILLERAT CIÈNCIES

LLISTES PROVISSIONALS NO ADMESOS 2n BATXILLERAT CIÈNCIES

Periode de reclamacions a les llistes provissionals: Del 11 de juliol al 13 de juliol  de 2016

Publicació de llistes definitives: 19 de juliol de 2016

Definitives admesos 1BAC.pdf

Definitives admesos 1BAH.pdf

Definitives admesos 2BAC.pdf

Definitives admesos 2BAH.pdf

 

Definitives no admesos 1BAC.pdf

Definitives no admesos 1BAH.pdf

 

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Entre el 21 i el 28 de juliol de 2016

NORfMATIVA I DOCUMENTS

Solicitud de admissió.pdf

Criteri Renda Unitat Familiar.pdf

Decret que regula el process d'admissió.pdf

Ordre que regula el process d'admissió.pdf

Resolució – calendari d'admissió i matrícula.pdf