Es convoca procés de selecció d'un especialista per al mòdul de Color, Iluminació i Acabats 2D i 3D del CFGS d'Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius..

Mes informacció açi