Calendari de matriculació a les proves (en la secretaria de l'institut)

Convocatòria Ordinària: del 26 de maig fina a les 14:00 hores del 31 de maig

Convocatòria Extraordinària: del 24 de juny fina a les 14:00 hores del 29 de juny

Publicació de qualificacions 

Convocatòria Ordinària: 17 de juny a partir de les 14 hores

Convocatòria Extraordinària: 13 de juliol a partir de les 14 hores

 

Més informació

Dossier de l'alumne

Guia PAU

Horari de les proves

Quadre de ponderacions

Examens i criteris de correcció d'anys anteriors

Tota la informació sobre les PAU a la pàgina web de la Conselleria

Accés a la Universitat des d'FP

Vinculació de títols d'FP i estudis universitaris

Notes de tall 2015