L’escola hauria de ser sempre un espai en el qual sentir-se segur. No obstant això, per a molts alumnes, l’escola s’ha convertit en la font d’un tipus de violència de què són víctimes i que exerceixen els seus propis companys, es tracta de l’assetjament escolar o bullying. Hi ha xics i xiques que, per diferents raons, pateixen maltractament físic o psicològic per part de companys a través d’actituds com la repressió, la discriminació, l’homofòbia, la violència sexual o el càstig corporal.

L’assetjamentescolar obullyingtéefectesnegatiusen la salut física, el benestaremocional iel rendimentacadèmic delsnens, especialmentsi aquestaviolènciaesrepeteixen el temps oés severa, a mésd’influiren el climaescolardel centreeducatiu.

l’AMPA de l’IES Henri Matisse organitza una xerrada dirigida a mares i pares d’alumnes per a tractar el tema  de L’ASSETJAMENT ESCOLAR. Estarà impartida per personal de la Comisaria de Policia Nacional de Paterna.

Un esperem el proper dilluns 23 de gener de 2017 a les 17:00 hores a l’IES Henri Matisse.

Si teniu cap dubte consulteu a la següent adreça: ampaieshenrimatisse@gmail.com