La Conselleria d’Educació ha fet pública la convocatòria de Proves d’accès a Cicles Formatius per a l’any 2020. Les dates més importants són les següents:

– Inscripció: del 25 al 29 de maig de 2020. Tota la documentació s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça 46022622.secret@gva.es

Documentació a presentar

ALTRES DATES IMPORTANTS

Llistes provisionals d’admesos: 10 de juny de 2020

– Reclamacions a llistes provisionals: 10 i 11 de juny de 2020

Llistes definitives d’admesos: 19 de maig de 2020

– Exàmens: 1 i 2 de juliol de 2020 (Consulta l’horari de les proves)

– Qualificacions provissionals: 6 de juliol de 2020

– Reclamacions a qualificacions provisionals: 7 i 8 de juliol de 2020

– Qualificacions definitives i entrega de certificats: 10 de juliol de 2020

Més informació

Atenció a l’alumnat que vol presentar-se a les proves: has d’enviar un correu electrònic a l’adreça pruebasacceso@ieshenrimatisse.es, indicant el teu nom i cognoms i  número de telèfon.

Normativa