Com en anys anterior, es convoca el Curs per a l’obtenció del Certificat Oficial de Manipulador d’Aliments (Modalitat: menjars preparats) impartit per professors de l’Associació Nacional de Manipuladors d’Aliments (registre de sanitat REFM 459/CV). El curs (al final del qual s’entregarà el certificat als alumnes inscrits) tindrà una duració de 3 hores, i es realitzarà el proper DIMARTS 4 de JUNY de 2019 de 16 a 19 hores en la Sala d’Usos Múltiples (SUM) de l’IES Henri Matisse.

L’alumne disposarà d’un manual amb la informació teórica del curs que podrá descarregar-se directament a través del web del curs en què s’inscriu: www.manipulador.es/manual.html

INSCRIPCIÓ i PREU

Totes les persones interessades han de complimentar un full d’inscripció que us facilitaran a Consergeria. El preu del curs és de 7 euros. L’alumnat abonarà este import el mateix dia del curs. Els alumnes han de ser majors de 16 anys o complir-los durant l’any en curs.

MATERIALS NECESSARIS

Per a participar al curs només heu de portar un bolígraf, el vostre Document Nacional d’Identitat i els 7 euros de la matrícula

COMPROMÍS

Els alumnes que presenten aquest full d’inscripció es comprometen a:

– Assistir a l’activitat i a comunicar i justificar, si és el cas, la seua falta d’assistència

– Respectar i seguir sempre les indicacions del professorat i/o monitor acompanyants i realitzar l’activitat pogramada amb respecte cap als altres (companys, professors, monitors, personal del centre, etc.)