A l’IES Henri Matissse i gràcies a la col·laboració dels instructors i instructores de la Policia Local de Paterna, hem encetat un curs de defensa personal per a les dones de la comunitat educativa de l’IES Henri Matisse.
Al llarg de tot l’any acadèmic realitzarem 3 cursos ja que la demanda ha sigut molt nombrosa i cada curs estarà constituit per 10 sessions.
Amb la realització d’aquest curs les alumnes i professores de l’IES Henri Matisse volem augmentar la nostra autoestima i la nostra confiança front a situacions de conflicte en les quals ens podem veure inmerses en la nostra vida real. Ja bé siga front a la violència de gènere, una agressió sexual o bé front a qualsevol situació d’inseguretat ciutadana.