El primers curs del CFGS So per Audiovisuals i Espectacles va fer una jornada extraescolar dijous dia 30 de gener al Museu de Belles Arts de València. El motiu de la visita va ser la captació i registre de materials per a la futura Audioguia del Museu, treball que s’està coordinant entre membres del Departament d’Imatge i So del IES Henri Matisse de Paterna i responsables de la pinacoteca.