Benvolgudes famílies i alumnat, des de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DGTIC) es treballa des de fa dies en l’ampliació de la capacitat de les diferents eines i plataformes del Pla MULAN perquè puguen suportar els vora 800.000 alumnes del sistema valencià i els més de 70.000 docents. Ens han fet arribar un calendari d’incorporació progressiva a les diferents eines amb els següents dies:


Dimecres 25 de març s’obri la plataforma AULES per a tot el professorat d’ESO, Batxillerat, EOI i FP amb la possibilitat de crear noves aules virtuals. S’inicia la càrrega massiva de professorat en el procediment de familiarització del professorat amb l’eina WebEx, que s’estendrà fins al dia 30.


Divendres 27 de març s’obrirà AULES a l’alumnat d’ESO per a poder fer avaluacions i compartir materials. Per a evitar la sobrecàrrega dels sistemes, s’insta l’alumnat que hi entre, preferiblement, en horari de matí.


Divendres 27 de març i dilluns 30 de març es produirà la càrrega massiva de totes les famílies amb fills i filles escolaritzats, que disposen d’adreça de correu electrònic registrada en el sistema ITACA, en el portal de comunicacions Web Família.


Dilluns 30 de març serà el primer dia d’obertura de WebEx a l’alumnat. I podran iniciar les classes en línia en directe.


Dimarts 31 de març s’obrirà AULES a l’alumnat de Batxillerat per a poder realitzar avaluacions i compartir materials. Per a evitar la sobrecàrrega dels sistemes, s’insta l’alumnat que entre en aquesta plataforma en horari de vesprada.


Dijous 2 d’abril s’obrirà AULES a l’alumnat de Formació Professional per a poder fer avaluacions i compartir materials. Per a evitar la sobrecàrrega dels sistemes, s’insta l’alumnat que entre en aquesta plataforma en horari de vesprada .


Tot i això, s’han detectat algunes caigudes puntuals del sistema que se solucionen a mesura que es detecten. Això ocorre per l’elevat tràfic d’usuaris durant aquests dies. És per això que ens refermem en l’estratègia d’una activació progressiva i escalonada de les eines digitals i així garantir la màxima resistència dels sistemes. Es treballarà sense descans per a garantir el rendiment de totes aquestes plataformes mentre dure aquesta situació tan extraordinària i imprevisible.


Totes les eines tindran vídeos tutorials i guies en PDF en obert, que també es posaran en la pàgina web del Pla MULAN https://portal.edu.gva.es/mulan/

Volem expressar la nostra gratitud a tota la comunitat educativa per la seua paciència.