El Secretari Autonòmic d’Educació ens indica en la següent carta quines són les indicacions a seguir per les famílies per a la prevenció del COVID19.