Benvolgudes famílies, acabem el curs 2020-2021 i, entre altres coses, toca recollir els llibres de text que vos prestàrem a principi de curs i entregar-vos el consell orientador i/o certificats acadèmics dels estudis finalitzats. A continuació vos detallem com serà el procediment:

  1. L’alumnat assistirà al centre en els dies i hores marcades al següent calendari per a entregar els llibres de text i recollir el consell orientador i/o certificat acadèmic.
  2. L’alumnat entregarà els llibres al responsable de XARXA LLIBRES JOSÉ TOMÁS, en les taules disposades al vestíbul. NO ES PODRÀ entregar cap llibre a CAP ALTRE PROFESSOR/A.  
  3. En entregar els llibres se SIGNARÀ en la fitxa de l’alumne. SI NO CONSTA LA SIGNATURA NO S’HA ENTREGAT EL LLIBRE.  
  4. Els llibres de les matèries aprovades en juny s’entregaran els dies 23, 25 i 28 de juny a l’hora indicada.  
  5. Els llibres de les matèries suspeses s’entregaran els dies 7 i 8 de juliol a l’hora indicada.
  6. Els llibres s’han de tornar en un estat semblant al que es reberen. Si el forro està deteriorat, l’alumne/a l’haurà de canviar o arreglar amb zel.  
  7. Si l’alumne/a NO ENTREGA els llibres EL DIA ESTABLERT, deixarà de pertànyer al banc de llibres.  
  8. Si a l’alumne li falta algun llibre o algun llibre no està en estat de reutilització, l’alumne/a haurà de fer-se càrrec de la seua reposició o abonar el seu cost segons la taula de preus adjunta.

ENTREGA DE LLIBRES DE LES MATÈRIES APROVADES EN JUNY 

DIMECRES 23 DE JUNY 

9:00 1r ESO A — 9:20 1r ESO B — 9:40 1r ESO C —- 10:00 1r ESO D — 10:20 1r ESO E 

10:40 1r ESO F —  11:00 1r ESO X — 11:20 1r ESO Y — 11:40 1r ESO Z  

DIVENDRES 25 DE JUNY 

9:00 4t ESO A — 9:15 4t ESO B + PR4 — 9:30 2n ESO A — 10:00 2n ESO B 

10:30 2n ESO C — 11:00 2n ESO D — 11:30 2n ESO E — 12:00 2n ESO F

DILLUNS 28 DE JUNY 

10:00 3r ESO A — 10:30 3r ESO B — 11:00 3r ESO C — 11:30 3r ESO D 

12:00 3r ESO PMAR

ENTREGA RESTA DE LLIBRES DE LES MATÈRIES PENDENTS 

DIMECRES 7 DE JULIOL 

9:00 4t ESO A — 9:15 4t ESO B + PR4 — 9:30 1r ESO A — 9:45 1r ESO B — 10:00 1r ESO C 

10:15 1r ESO D — – 10:30 1r ESO E — 10:45 1r ESO F — 11:00 1r ESO X — 11:45 1r ESO Y 

12:00 1r ESO Z  

DIJOUS 8 DE JULIOL 

9:45 2n ESO A — 10:00 2n ESO B — 10:15 2n ESO C — 10:30 2n ESO D — 10:45 2n ESO E 

11:00 2n ESO F  —– 11:15 3r ESO A — 11:30 3r ESO B — 11:45 3r ESO C  

12:00 3r ESO D + 3r ESO PMAR