Acte presencial d’adjudicació de vacants       

DIMARTS 7 DE SETEMBRE       

– Els sol·licitants que no han obtingut plaça i consten en la llista de No admesos poden participar en l’acte d’adjudicació de vacants       

– Les vacants s’adjudicaran als assistents a l’acte respectant l’odre de la llista de No admesos i la via d’accès       

– Per a obtindre una vacant, els sol·licitants han d’identificar-se amb el seu document d’identitat       

– Sols es permet l’accés a l’acte d’una persona per sol·licitud presentada       

– És obligatori l’ús de mascareta i manteniment de distància de seguretat d’1,5 metres       

HORARI

15:30h    CFGM Video DJ i So   

16:00h    CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes   

16:15h    CFGS So per a audiovisuals i espectacles   

16:30h    CFGS Realització d’audiovisuals i espectacles   

16:45h    CFGS Desenrotllament d’aplicacions multiplataforma    17:00h    CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius   

CONSULTA LES VACANTS DISPONIBLES