L’alumnat matriculat en un cicle formatiu que ja ha cursat anteriorment altres estudis de cicles formatius o universitaris pot demanar la convalidació de determinats mòduls.

Per a sol·licitar la convalidació has d’emplenar la següent documentació:

La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a eaguado@ieshenrimatisse.es entre el 14 i el 23 de setembre de 2021

L’alumnat ha d’asistir a classe fins que reba la resolució oficial de convalidació.

Nota: els mòduls FOL i EIE es convaliden entre tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. La convalidació d’aquests mòduls equival a un 5 en el càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.

Nota: la convalidació del mòdul Anglès Tècnic es considera aprovat amb anterioritat. Per al càlcul de la nota mitjana es tindrà en compte la qualificació que l’alumne/a va obtindre quan va aprovar el mòdul. Aquesta convalidació sols es realitza entre cicles formatius del mateix nivell grau mitjà amb grau mitjà, o grau superior amb grau superior.