“Matisse a les Ones” arriba el dilluns 15 de novembre a Paterna Ahora Radio a les 20:00h. El programa realitzat per l’alumnat de l’IES Henri Matisse en col·laboració amb l’emissora i la Conselleria d’Educació presenta el primer episodi d’aquest projecte, que s’emetrà mensualment a través de Paterna Ahora Radio i del portal web.

Al nou format “Matisse a les ones”, es combinaran alhora, i des de diferents perspectives, aprenentatges de l’alumnat de forma innovadora. Els programes arrencaran amb un episodi mensual. La gran varietat de grups i nivells que conviuen al centre educatiu proporciona una rica diversitat d’interessos, capacitats o necessitats de l’alumnat, i aquest projecte posa en valor aquesta diversitat, facilitant a cada alumna i alumne un aprenentatge d’acord amb les seues característiques.

El programa recollirà seccions diverses, com ara talls i informacions de l’institut, l’espai Llengües i més, dedicat a la divulgació de llengües, una entrevista en col·laboració amb la publicació Matisse Report o la secció Univers Matisse, que recollirà debats, radioteatre i contingut científic. Des de “La Directora respon”, la directora de l’institut Henri Matisse resoldrà els dubtes i les preguntes plantejades per la comunitat educativa. També hi haurà espai per a la radiofórmula i la música.

L’àrea de la realització tècnica estarà a càrrec de l’alumnat del CFGM a Video Disc Jockey i So, i del CFGS a So per a Audiovisuals i Espectacles, que disposaran de les instal·lacions tècniques del centre per a la realització del programa. Els continguts, intervencions i locucions de les diferents seccions del programa estaran oberts a la participació de qualsevol grup o departament del centre, de manera que es puguen treballar competències, no només lingüístiques, sinó científiques, filosòfiques, creatives o crítiques gràcies a aquesta inigualable eina pedagògica.

Entre els objectius del projecte hi ha l’oportunitat de l’alumnat de tot el centre d’abordar nous aprenentatges de qualsevol àmbit, des de l’interès i la curiositat. També es busca facilitar a l’alumnat de CFGM a Vídeo Disc Jockey i So, i del CFGS a So per a Audiovisuals i Espectacles, un projecte real on posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits dins dels mòduls de la seua titulació. D’altra banda, aquesta iniciativa ofereix als docents la possibilitat de treballar els continguts de manera motivadora.