Admissió

ESO

Cal fer una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial.

 Tota la informació de l’admisió a L’ESO 2019

Batxillerat

Cal fer una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial.

 Tota la informació de l’admisió a Batxillerat 2019

Cicles Formatius

Cal fer una única sol·licitud. IMPORTANT  hi ha una convocatòria ÚNICA per a sol·licitar la admissió en Cicles Formatius.

 Tota la informació de l’admisió a Cicles Formatius 2019