Oferta formativa

Proves d’accés a Cicles Formatius 2019

La Conselleria d’Educació ha fet pública la convocatòria de Proves d’accès a Cicles Formatius per a l’any 2019. Les dates més importants són les següents: – Inscripció: del 23 d’abril al 10 de maig – Llistes provissionals d’amesos: 21 de maig – Llistes definitives d’admesos: 28 de maig – Exàmens: 10 i 11 de juny – Qualificacions provissionals: 20 de juny – Qualificacions definitives i entrega de certificats: 1 de juliol Més informació

Read More

Proves diagnòstiques 2015

Seguint indicacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, us informem que tal i com indica la Llei Orgànica 6/2006, de 3 de maig de 2006, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el present curs escolar 2014-2015, i d'acord amb el calendari d'implantació de la LOMCE, s'han de fer les proves corresponents a les proves d'avaluació en 2n d'Educació Secundària Obligatòria en virtut del que estableix…

Read More

Convalidacions CCFF 2016-17

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ (entre el 26 I el 30 de setembre) 1. Recollir l'imprés de sol·licitud en CONSERGERIA 2. Omplir l'imprés i adjuntar la documentació justificativa de la convalidació 3. Presentar en ADMINISTRACIÓ la sol·licitud per duplicat (per a que ens segellen una còpia) i la documentació justificativa. HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT DE LA CAP D'ESTUDIS DE CCFF: Dimarts i Dijous de 10.40 a 11.10h

Read More

Proves per a l’obtenció del títol de tècnic i tècnic superior

La Conselleria d'Educació ha publicat al DOCV la Resolució de 17 de març de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

Read More