El 27 de Novembre es celebraren Eleccions a Consell Escolar. Els electes als diferents sectors de representació han sigut SECTOR ALUMNES Juan José García Requena SECTOR PROFESSORS Santiago Querol Carceller Asunción Gil Cabrera Josep Martí Ferrando SECTOR PARES Cristina Ibáñez Dual Mª José Martínez Aineto Rafael Martínez Valverde Gloria Ródenas Muñoz