Eleccions Consell Escolar 2021

El dijous 18 de novembre de 2021 es celebren Eleccions al Consell Escolar del centre educatiu. Alumnat, professorat i mares/pares d’alumnes tenim un cita amb les urnes per a elegir als representants en el màxim òrgan de govern de l’institut. A continuació pots consultar els detalls del procès electoral. Comptem amb la teua participació!

Carta a l’alumnat

Carta a les famílies

1.- PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL: 13 d’octubre de 2021

2.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 18 d’octubre de 2021

Acta de constitució de la Junta Electoral

3.- ADMISSIÓ DE CANDIDATURES: del 20 d’octubre al 3 de novembre de 2021 a les12:00 hores

Model candidatura alumnat

Model candidatura pares/mares

Model candidatura personal docent

Model candidatura personal no docent

4.- PUBLICACIÓ DE LLISTATS PROVISIONALS: 3 de novembre del 2021

Candidatures alumnat

Candidatures mares/pares

Candidatures professorat

Candidatures PAS

Candidatures PAC

5.- TERMINI PER A POSSIBLES RECLAMACIONS A LLISTATS PROVISIONALS DECANDIDATS : fins al 5 de novembre del 2021 a les 12:00 hores.

6.- TERMINI PER A RESOLDRE LA JUNTA ELECTORAL LES POSSIBLES RECLAMACIONS : fins al 8 de novembre del 2021 a les 13:00

7.- PUBLICACIÓ DE LLISTATS DEFINITIUS DE CANDIDATS: 9 de novembre del 2021

Candidatures definitives alumnat

Candidatures definitives famílies

Candidatures definitives professorat

Candidatures definitives PAS

Candidatures definitives PAC

8.- ELECCIONS : 18 de novembre del 2021

Horari votacions alumnat: segons document adjunt

Horari votacions famílies: de 14:30h a 18:30h

Horari votacions professorat, PAS i PAC: de 14h a 15h

VOT PER CORREU: El vot se pot enviar per correu postal introduint la papereta en un sobre tancat, i introduint aquest sobre tancat amb una fotocòpia del DNI en un altre sobre dirigit a IES HENRI MATISSE C/ Enric Valor, s/n 46980 Paterna (Valencia). El vot per correu haurà d’arribar a la taula electoral abans que aquesta es tanque a les 18:30h. per a la realització de l’escrutini. Amb la intenció de facilitar el vot a mares, pares i tutors legals, també podran fer arribar els seus vots mitjançant els seus fills/filles en sobre tancat junt amb una fotocòpia del DNI. En aquest cas, els fills seran els encarregats d’entregar el vot a qualsevol membre de l’equip directiu en l’horari escolar.

9.- PROCLAMACIÓ DELS CANDIDATS ELECTES: 22 de novembre de 2021

Acta de proclamació dels candidats electes

10.- REMISSIÓ DE L’ACTA DE PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS ELECTES A LA D.T. D’EDUCACIÓ : 23 de novembre de 2021

11.- SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL RENOVAT CONSELL ESCOLAR : fins al 10 de desembre del 2021

NORMATIVA

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.