FCT Europa

 

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional obligatori i presencial per a tot l’alumnat de cicles de Formació Professional que es realitza en empresses i institucions. El mòdul professional d’FCT té com a finalitat que l’alumnat adquirisca els resultats d’aprenentatge, que han de ser desenrotllats en un àmbit productiu real.

El programa FCT Europa

  més informació