Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i en Xarxa

 

La competència general de aquest títol consisteix en instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com les xarxes locals en xicotets entorns, asegurant la seua funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat , seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

  més informació