Grau Mitjà Vídeo disc jòquei i So

la competència general d’aquest títol consisteix en realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, gravació i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

més informació