Proves d’access CF Grau Superior

Convocatòria de proves d’accès a Cicles Formatius de Grau Superior per a l’any 2018. Les dates més importants són les següents:

  •  Inscripció: del 17 al 31 de maig
  •  Llistes provissionals d’admesos: 7 de juny
  •  Llistes defitinives d’admesos: 13 de juny
  •  Examens Grau Superior: 15 de juny
  •  Qualificacions provisionals Grau Superior: 26 de juny
  •  Reclamació a les qualificacions provisionals Grau Superior: 27 de juny a 29 de juny
  •  Qualificacions definitives i entrega de certificats: 6 de juliol