Proves d’Accés a la Universitat

Proves d’Accés a la Universitat 2022

Calendari de matriculació a les proves

Procediment de matrícula en les PAU

Calendari d'exàmens a les proves

Publicació de qualificacions