Respectar les persones significa acceptar la diversitat afectiva i sexual i rebutjar qualsevol manifestació de rebuig o fòbia per aquests motius. Amb l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat sobre aquests temes, l’IES Henri Matisse, amb la coordinació de les tutories de quart d’ESO, el Gabinet d’Orientació i la Caporalia d’Estudis del centre, està organitzant unes primeres jornades formatives sobre la diversitat sexual. Les sessions, a més de proporcionar informació, serveixen per a fomentar el respecte a les diferències i previndre i respondre a l’assetjament a companys i companyes per motiu de la seua orientació sexual. Sebastià Fontana i Olga Arias, del grup d’Educació del Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València, són els responsables d’impartir els tallers adreçats als tres grups d’alumnes. L’avaluació favorable d’aquests tallers —18 de febrer (4t ESO B) i 3 de març (4t ESO A i PDC)—  per part dels estudiants, el professorat i l’equip docent de Lambda determinaran l’eventual extensió de l’experiència a altres cursos i nivells educatius del centre.