El Consell Escolar va aprovar el passat Dimecres 26 de febrer l'actualització del Pla d'emergències del centre educatiu. Este pla marca els mecanismes d'actuació en cas d'accident, d'emergència i d'evacuació. Pròximament es celebrarà un simulacre d'evacuació de l'Institut per a que tot l'alumnat conega el procediment davant una emergència.