El 27 de Novembre es celebraren Eleccions a Consell Escolar. Els electes als diferents sectors de representació han sigut

SECTOR ALUMNES

Juan José García Requena

SECTOR PROFESSORS

Santiago Querol Carceller

Asunción Gil Cabrera

Josep Martí Ferrando

SECTOR PARES

Cristina Ibáñez Dual

Mª José Martínez Aineto

Rafael Martínez Valverde

Gloria Ródenas Muñoz 

 

La Convocatòria d'aquestes eleccions a Consell Escolar està regulada per la Resolució de 18 de setembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana.

 

Normativa Elecció Consell Escolar

Calendari Eleccions Consell Escolar