El Departament d'Imatge i so convoca un concurs fotogràfic conmemoratiu del 10é aniversari de l'IES Henri Matisse.

1. El Concurs de Fotografia "10 anys de l'IES Henri Matisse" s'adreça als alumnes i exalumnes de l'Institut d'Educació Secundària Henri Matisse de Paterna i està organitzat pel Departament d'Imatge i So d'aquest centre educatiu.

 

2. Cada participant pot concursar amb un màxim de tres fotografies que reflecteixin els valors de l'educació pública.

 

3. La tècnica és lliure havent d'ajustar a les següents característiques:

– Dimensions: 30x40cm

– Resolució: 254ppp

– Perfil de color: sRGB

La fotografia no inclourà signatura ni cap referència visible a l'autor de la mateixa.

 

4. Les fotografies es remetran en format .jpeg abans del 28 febrer 2015 (PRORROGAT FINS EL DIVENDRES 6 DE MARÇ) a l'adreça de correu electrònic fotografiamatisse@gmail.com. El nom del fitxer correspon amb el títol de la fotografia. Juntament amb les fotografies s'enviarà un arxiu pdf que inclogui la següent informació:

– Nom i cognoms de l'autor / a

– Any de naixement

– Anys en què va ser alumne / a del centre educatiu

– Telèfon de contacte

– Correu electrònic

– Títol de cadascuna de les fotografies presentades.

– Breu descripció de cadascuna de les imatges.

 

5. El jurat estarà compost per dos docents del Departament d'Imatge i So, un / a professional de la fotografia, un / a representant de l'equip directiu del centre, i un / a representant de l'AMPA.

 

6. Les 25 millors imatges seran exposades al vestíbul del centre educatiu. L'organització es reserva el dret d'exposar-les en altres espais.

 

7. Es concediran tres premis a les millors fotografies de les 25 seleccionades pel jurat per a l'exposició.

  1r premi: lot de material fotogràfic o escolar valorat en 150 €, trofeu i diploma

  2n premi: lot de material fotogràfic o escolar valorat en 75 €, trofeu i diploma

  3r premi: trofeu i diploma

  Els premis podran declarar-se deserts.

 

8. El lliurament de premis es realitzarà en l'acte de commemoració del 10è aniversari de l'IES Henri Matisse que se celebrarà al mes de març de 2015.

 

9. La participació en el concurs comporta la transmissió, a favor de l'IES Henri Matisse, de tots els drets de propietat intel·lectual i drets d'imatge siguin necessaris tant per a la promoció del propi Concurs com per a qualsevol altra activitat de promoció i comunicació pròpia del centre educatiu . En cap cas es cediran a tercers, excepte autorització expressa de l'autor. L'organització es compromet a indicar el nom de l'autor cada vegada que la seva imatge sigui reproduïda o exposada.

 

10. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers sobre les seves obres i que, en cas que en les imatges apareguin persones, aquestes hagin donat el seu consentiment formal per ser fotografiades. L'autor / a serà especialment diligent en aquest aspecte en el cas que apareguin en la imatge menors d'edat.

 

11. La presentació al concurs suposa l'acceptació tàcita d'aquestes bases i de qualsevol resolució que s'adopti per resoldre incidències no previstes en elles.