La Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional (DOGV Num. 7947 / 30.12.2016)

Enguany no es fa cap de les proves  al nostre centre, però açi pots consultar tota la informació: