Calendari de matriculació a les proves (en la secretaria de l'institut)

Encara no s'ha publicat

Publicació de qualificacions 

Encara no s'ha publicat

Més informació

Guia PAU 2017 (Encara no s'ha publicat)

Preguntes frequents

Horari de les proves

Quadre de ponderacions

Examens i criteris de correcció d'anys anteriors

Tota la informació sobre les PAU a la pàgina web de la Conselleria

Notas de corte 2016.pdf