El Servei Espanyol per a la Internalització de l’Educació (SEPIE) ha aprovat el projecte de mobilitat europea K103 presentat per l’IES Henri Matisse de Paterna. Gràcies a aquest projecte, 10 alumnes de cicles formatius de grau superior podran realitzar les seues pràctiques en empresa en l’estranger. Les destinacions que es proposen són Herleen (Holanda), Riga (Letonia), Roma (Itàlia) i Gales (Regne Unit). Els interessats poden fer la seua inscripció a la pàgina web del centre educatiu i al mes de setembre hauran d’iniciar un curs d’idiomes que forma part del procés de selecció de l’alumnat per a participar en el projecte.

Carta ERASMUS

INSCRIPCIÓ PROGRAMES DE MOBILITAT EUROPEA