Qui ha de sol·licitar plaça per a ESO?

L’alumnat que estiga cursant 6é de primària en un centre educatiu no adscrit a l’IES Henri Matisse. L’alumnat dels CEIP Clara Campoamor, CEIP Sanchís Guarner i CEIP Lloma Llarga no han de fer sol·licitud d’admissió perquè ja tenen plaça reservada al nostre centre.

També pot participar aquell alumnat que estiga estudiant ESO en un altre centre educatiu i vulga matricular-se al nostre centre educatiu per al curs 2020-2021.

Quan puc sol·licitar plaça?

CONVOCATÒRIA ÚNICA: entre el 17 de juny i el 25 de juny de 2020

Com puc sol·licitar plaça per a l’ESO?

Per l’assistent telemàtic de la Conselleria d’Educació (No està actiu fins que no comença el periode de sol·licitud) . Serà necessari disposar de certificat digital o DNI electrònic per a la identificació del sol·licitant. Si no disposeu d’aquestes eines d’identificació electrònica, vos recomanem que les sol·liciteu abans del 17 de juny al vostre Ajuntament, a la Generalitat, o a la delegació d’Hisenda.

Quantes vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l’alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Es faran públiques pròximament

Quan sabré si he sigut admés/a?

Publicació de llistes provissionals: 15 de juliol de 2020

Periode de reclamacions a les llistes provissionals (adreçades a la direcció del centre educatiu): Del 15 de juliol al 17 de juliol  de 2020

Publicació de llistes definitives: 27 de juliol de 2020

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Entre el 28 de juliol i el 2 de setembre de 2020. 

NORfMATIVA I DOCUMENTS

Criteri Renda Unitat Familiar

Decret que regula el process d’admissió

Ordre que regula el process d’admissió

Calendari d’admissió i matrícula