L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius pot sol·licitar les beques convocades pel Ministeri d’Educació. El periode de sol·licitud és de l’1 d’agost a l’1 d’octubre. La sol·licitud es fa telemàticament en la pàgina web del Ministeri d’Educació.

Més informació