El 20 de juliol de 2020 s¡han publicat els llistats provisionals d’admesos i no admesos a cicles formatius. Pots consultar-los als següents enllaços.

Llistat provisional ADMESOS Grau Mitjà

Llistat provisional ADMESOS Grau Superior

Llistat provisional NO ADMESOS Grau Mitjà

Llistat provisional NO ADMESOS Grau Superior

Periode de reclamacions a les llistes provisionals: Del 20 al 22 de Juliol de 2020. En www.telematricula.es apartat al·legacions.
Publicació de llistes definitives: 29 de Juliol de 2020