L’alumnat que estudia ensenyaments de música i dansa, o aquells que són esportistes d’elit poden sol·licitar convalidacions i/o exempcions de determinades assignatures d’ESO i Batxillerat. A continuació teniu algunes indicacions sobre el procediment per a sol·licitar-ho.

ESTUDIANTS DE MÚSICA I/O DANSA

L’alumnat d’ESO i/o Batxillerat que simultanea els seus estudis amb estudis oficials de música i/o dansa pot sol·licitar la convalidació de les següents assignatures: educació física, música i optativa. Per a sol·licitar la convalidació cal presentar la corresponent sol·licitud junt amb el certificat de matrícula del conservatori professional de música o dansa. Al següent enllaç disposeu de la sol·licitud de convalidació.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ ESTUDIANTS DE MÚSICA O DANSA

ESPORTISTES D’ELIT

L’alumnat d’ESO i/o Batxillerat que ha sigut reconegut com a esportista d’elit, pot sol·licitar l’exempció de l’assignatura d’educació física i una assignatura optativa. Per a sol·licitar la convalidació cal presentar la corresponent sol·licitud junt amb la publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del reconeixement com a esportista d’elit.

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ ESPORTISTES D’ELIT