El Departament d’Imatge i So de nostre centre educatiu celebra el Dimarts 22 de febrer de 2022 la 7ª Mostra Intercicles, en la que es presentaran treballs audiovisuals realitzats pels alumnes dels següents cicles:

  • CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
  • CFGS So per a audiovisuals i espectacles
  • CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius
  • CFGM video DJ i So