Si penses estudiar Betxillerat, Cicles Formatius o estudis universitaris al curs 2022-2023, pots demanar la beca general del Ministeri d’Educació entre el 31 de març i el 12 de maig de 2022. Les sol·licituds es presenten de manera telemàtica a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació.