Certificat que acredita que el consum elèctric de l’IES Henri Matisse es fabrica en centrals de producció elèctrica que no emeten CO2 ni residus nuclears per a la seua producció.