Divendres passat 4 de novembre l’alumnat dels programes PDC1 i PR4 van visitar la ciutat de
València amb motiu de la Fira Cooperarium. Durant el recorregut l’alumnat va realitzar una ruta
turística visitant diversos edificis i places emblemàtiques de la ciutat.
Una vegada en el recinte de la fira situat en la plaça de l’Ajuntament van participar en tres tallers
en els quals van poder reflexionar sobre el medi ambient, el repartiment de la riquesa en el món i
sobre el reciclatge i reutilització de materials.


El pasado viernes 4 de noviembre el alumnado de los programas PDC1 y PR4 visitaron la ciudad
de Valencia con motivo de la Feria Cooperarium. Durante el recorrido el alumnado realizó una
ruta turística visitando varios edificios y plazas emblemáticas de la ciudad.
Una vez en el recinto de la feria situado en la plaza del Ayuntamiento participaron en tres talleres
en los que pudieron reflexionar sobre el medio ambiente, el reparto de la riqueza en el mundo y
sobre el reciclaje y reutilización de materiales.