Admissió Cicles Formatius 2022

Tot el tràmit d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Per a accedir-hi no és necessari certificat digital ni DNI electrònic. www.telematricula.es

Com puc sol·licitar plaça per a CICLES FORMATIUS

Quina nota es necessària?

Quan puc so·licitar plaça?

Fins quan puc presentar el requisit acadèmic?

Quantes places vacants hi ha?

Llistats provisionals

Llistats definitius

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Llista d'espera