Admissió ESO 2022

Tot el tràmit d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Per a accedir-hi no és necessari certificat digital ni DNI electrònic. www.telematricula.es

Com puc sol·licitar plaça a l'IES Henri Matisse?

Quan puc sol·licitar plaça?

Quantes vacants hi ha?

Llistes provisionals i definitives d'admesos

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?