Erasmus+

El programa Erasmus+ té com a objectiu millorar la qualitat de la Formació Professional oferint al nostre alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge. Aquest programa ofereix la possibilitat de realitzar estudis en institucions d’altres països i pràctiques en organitzacions públiques i privades a l’estranger per a estudiants.

Quins projectes europeus tenim?

Quines oportunitats ofereix?

Com puc participar?

Carta Erasmus+

Política Erasmus+

Més informació