Fons social Europeu

 

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió. La financiació del FSE millora les perspectives laborals de milions d’europeus, en especial d’aquells que presenten dificultats per trobar treball. La Unió Europea té el compromís de crear més i millors treballs i de contribuir a una societat més inclusiva. Aquests objectius constituïxen el nucli de l’estratègia Europa 2020, que busca generar un creixement inteligent, sostenible i inclusiu en la UE.

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Com actua el Fons Social Europeu?